آشنایی با ما

شرکت بسته بندی گیاهان سبز شفابخش دارابگرد از سال 1374شروع به کار کرد ودر سال 1394به صورت سهامی خاص تاسیس گردید. که بیش از دو دهه در این زمینه فعالیت مستمر وپویا دارد وبه منظور استفاده بهینه ازظرفیت متنوع گیاهان دارویی وبا بهره برداری از تحقیقات و دانش فنی متخصصین ایجاد الگوی کارآمد جهت ورود موثرایران به بازارمنطقه ای وصادرات گیاهان دارویی وارد عرصه راه اندازی مجموعه تحقیق وتوسعه وتولیدی گردیده است.
ساختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بوده است که به صورت پویا ونظامند در توسعه وتعالی این شرکت ایفای نقش نماید و با اتکا به دانش وتجربه انسانی خود در راستای تحقق اهداف گام بردارد.